x Възползвайте се от 10% отстъпка за ранни резервации и плащане на цялата сума до края на месец март.
На 500м от село Лозенец и 300м от къмпинг Корал. Разполага с ресторант подходящ за фирмени и семейни тържества, рождени дни и групови събирания. След потвърждаване на резервацията от страна на комплекс Бора е необходимо изпращане на капаро от клиента. Остатъка от сумата се доплаща на място. Резервацията е валидна само с предплата от 30% от цялата сума, преведена по банков път.

Разплащателна сметка
Банка ДСК
IBAN: BG 09 STSA 9300 0016322603 - ЛЕВОВА
IBAN: BG 50 STSA 9300 0016328655 - ЕВРОВА
BIC: STSABGSF
Титуляр на сметка: Кирил Панайотов Киров

име вашия e-mail съобщение


42°12'38"N  27°47'40"E

Разплащателна левова сметка
Банка ДСК
IBAN: BG 09 STSA 9300 0016322603
BIC: STSABGSF
Титуляр: Кирил Панайотов Киров

Разплащателна еврова сметка
Банка ДСК
IBAN: BG 50 STSA 9300 0016328655
BIC: STSABGSF
Титуляр: Кирил Панайотов Киров

име вашия e-mail съобщение

На 500м от село Лозенец и 300м от къмпинг Корал. Разполага с ресторант подходящ за фирмени и семейни тържества, рождени дни и групови събирания. След потвърждаване на резервацията от страна на комплекс Бора е необходимо изпращане на капаро от клиента. Остатъка от сумата се доплаща на място. Резервацията е валидна само с предплата от 30% от цялата сума, преведена по банков път.